سیمرغ

 

رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست کشور

ph7

ph1

ph2

ph3

 

 

 

 

فکر فاخر

ph4

 

 

 

 

همه در کنار هم

ph5

 

 

 

تمهیدات پست اول در بحران کرونا

ph6

 

 

به وقت تغییر

VAGHT TAGHIER1

 

 

یک آهنگ تازه

YEK AHANG

 

 

 

 

ما یک خانواده ایم

shabake post aval1

 

 

 

اعضای شبکه پست اول

shabake post aval2

 

چاپ