ارتقائ استاندارد های پستی با حضور اپراتورهای خصوصی پست

ertegha

 

استاندارهای روشن و عملیاتی یکی از مهمترین زیرساخت‌های مغز افزاری هر صنعتی محسوب می‌شود.

تعریف استاندارهای مناسب، برای اعضای شبکه این امکان را فراهم می‌سازد تا ضمن حفظ استقلال کسب و کارهای خود در فرآیند ارائه خدمات به مشتری نهایی، با حداکثر هماهنگی و کارایی، همچون اجزایی از یک سازمان اجرایی واحد، به یکدیگر متصل شده و به ارائه خدمات متقابل برای استفاده بهینه از فرصت‌ها و زیر ساخت‌های یکدیگر بپردازند.

تعریف استانداردها و تعیین چارچوب‌های کیفیت و مشخصات عملیات پستی، زیر ساخت کلیدی برای شکل گیری معاملات منصفانه و رقابت بر سر ارزش آفرینی میان فعالان صنعت پست و البته تضمین کننده حقوق و منافع مشتری نهایی خدمات است.

چاپ