مشاوره و آموزش

amozesh

 

پست اول به واسطه‌ی نیروهای متخصص و با تجربه با مشاوره و آموزش در مبادله ارزش و به اشتراک گذاشتن زیرساخت‌ها و حمایت از اعضای پلتفرم خود با هدف بزرگتر به تخصصی تر شدن خدمات در شبکه می‌اندیشد

خدمات مشاوره‌ای و آموزشی پستی و لجستیکی پست اول به قرار زیر است:

ازجمله:

مشاوره و آموزش در خصوص کسب و کارها و ارزش افزوده

مشاوره و آموزش خدمات مالی و بانکی، بیمه و تامین سرمایه

مشاوره و آموزش خدمات گمرکی و ترخیص و ....

مشاوره و آموزش خدمات بسته بندی مرسوله

مشاوره و آموزش تامین کنندگان زیر ساخت‌های فنی و لجستیکی

مشاوره و آموزش تامین کنندگان زیر ساخت‌های فنی و لجستیکی

مشاوره و آموزش تامین کنندگان زیر ساخت‌های نرم‎‌افزاری و سخت‌افزاری

مشاوره و آموزش مشاوران کسب و کار

مشاوره و آموزش تامین کنندگان خدمات حوزه منابع انسانی

مشاوره و آموزش تامین کنندگان خدمات بازاریابی

مشاوره و آموزش سازمانها و موسسات آموزسی و تحقیقاتی و ...

مشاوره و آموزش در خصوص برندینگ پست و لجستیک

مشاوره و آموزش در خصوص تجارت الکترونیکی

مشاوره و آموزش در خصوص کسب و کار آنلاین در شرایط پاندمی کرونا

مشاوره و آموزش مصرف کنندگان خدمات:

مردم

بنگاه‌ها

سازمان‌ها و نهادها

چاپ