نشست های سیمرغ

mr karbasian 1

حضور پست اول به عنوان بازیگری جدید در اقتصاد ایران با ایجاد بازار استانداردتر، با تزاحم های قانونی و غیر قانونی کمتر، محیط روان تر برای کسب و کار و مدعیان و مجوزهای کمتر،ایجاد می نماید.
در حقیقت پست اول با ایجاد فرصت و توانــمند سازی و تسهیل گــری برای اعضای شــبکه خودبه مدیریت بازار پستی کمک خواهد کرد.

 

 

samavati

در این ارائه سعی بر تعریف عاملهای هوشمند و کیفیت فعالیت آنها در زمینه تجارت الکترونیکی است. همچنین با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در حضور عاملهای نرم­افزاری هوشمند و ایجاد نوآوری  در پلتفرم های مبتنی بر هوش مصنوعی و راه کارهای IOT  بحث می شود.

 

 

behravesh

مباحثی که در باب پست بین الملل مطرح می شود:

فرایند سیر مرسولات در هاب پستی (Import & Export)
نگاهی به داده های الکترونیک در پست (Electronic data interchange)
مقایسه ارسال cargo با post
بررسی شرکت های کوریری
برخی از مقررات گمرکی

 

 

shamsabadi

در این ارائه موارد ذیل مطرح می گردد:
ایجاد بستر امن برای مبادلات کالا با توجه به دستورالعمل های مراجع ذیربط
فراهم آوردن برای شرایط بهتر برای فعالان در خصوص ممنوعات و کالاهای قاچاق

 

 

keivani

در این ارائه سرفصل های ذیل مطرح می شود:
فرصت ها
تهدیدها
راه کارها
و توصیه های انحادیه جهانی پست در رابطه با تجارت الکترونیکی

 

 

omrani

در این ارائه سرفصل های ذیل مطرح می شود:
۱-بررسی شکایات مردمی مطروحه درسامانه ۱۹۵ وتجزیه تحلیل آن
۲-بررسی نواقص وایرادات نمایندگی ها وشعب فعالین پستی که دربازدید بازرسین و کارشناسان سازمان تنظیم مقرارت وارتباطات رادیویی مورد اشکال واقع میگرددوراهکارههای رفع یا به حداقل رساندن آن

۳-بـــرنامه ریزی برای  بازرســی ازنمایندگی وشـــعب فعالین پستی وآمـــوزش مـــدیران  جهت رعـــایت استاندارههای موردنظر سازمان تنظیم مقررات بصورت پایلوت دریک شهر (ترجیحا درشهر تهران)

چاپ