خط مشی چشم انداز

v      چشم اندازما:

اپراتور اول پست خصوصی ایران برترین برند خدمات پستی در کشور است که بیشترین سهم بازار خدمات پست کشور را از طریق ارایه محصولات و خدمات نوآورانه پستی و لجستیکی به خود اختصاص می دهد .

v      ماموریت ما:

اپراتور اول پست خصوصی ایران به عنوان شرکتی مستقل و نوآور با در نظر گرفتن وظایف حاکمیتی، اهداف خود را با رویکردی به‌روز و مدرن ، به صنعت پست پایه‌گذاری کرده است و در این راستا، به رشد در بسترهای زیر اهتمام دارد؛

۱. ایجاد سرویس‌های جدید پستی

۲. هم‌افزایی میان فعالان صنعت پست

۳. توسعه‌ی اندازه و ظرفیت بازار

۴. رشد سرانه‌ی مرسولات

چاپ