سخن مدیرعامل

 

 

محمد حسن کرباسیان

مدیرعامل پست اول

خصوصی سازی در پست، حاصل یک دهه سعی و تلاش دولت

و بخش خصوصی است. بی اعتمادی ناشی از تجربیات ناموفق

خصوصی سازی در کشور، مهمترین مانع دل کندن دولت از

اپراتوری خدمات پستی بود. سرانجام نیز این نگرانی ها اجازه نداد

تا دلبستگی های دولت به پست، به عنوان یکی از از قدیمی ترین

ساختارهای بروکراتیک کشور )با بیش از یکصد سال سابقه در

کشور( به طور کامل گسسته شود.

در پایان دولت یازدهم گفت و گو بر سر خصوصی شدن پست

جد یتر شد و سرانجام در آغاز فعالیت دولت دوازدهم، اپراتورهای

خصوصی پست، به این زیست بوم افزوده شدند.

بر اساس قانون، دولت موظف شد تا نسبت به انتخاب دو اپراتور از

طریق مزایده اقدام نماید تا در کنار شرکت ملی پست جمهوری

اسلامی ایران، به ارایه خدمات پستی بپردازند.

در این چارچوب، تغییراتی در وظایف شرکت ملی پست ایجاد شد

تا به تدریج اپراتورهای خصوصی بتوانند در حوزه خدمات پستی

غیرپایه، جایگزین این شرکت شوند .

پست اول خواهان تعطیلی هیچ یک از فعالان پستی نیست و

تمایل دارد همه فعالان این عرصه در سایه تعامل با یکدیگر، کسب

و کار خود را توسعه دهند.

بخش مهمی از انتظارات اما، در متن بازار جریان دارد و بر اساس

آن، فعالان پستی انتظار دارند تا به کمک حضور اپراتورها، بازار

بزرگ تر، استانداردتر، با تزاحم های قانونی و غیر قانونی کمتر،

محیط روان تر برای کسب و کار و مدعیان و مجوزهای کمتر،

روبه رو باشند.

در واقع فعالان حرفه ای بازار امیدوارند اپراتورهای خصوصی

بتوانند، خدمات و مزایای حضور یک اپراتور واقعی در زیست بوم

را که در این سال ها به سبب دولتی بودن و تصدی گری اپراتور

دولتی، امکان بروز نیافت، در قامت اپراتورهای خصوصی مشاهده

کنند.

این مسئولیت ها و تکالیف، پست اول را واداشت تا فراتر از

ظرفیت ها و تکالیف قانونی، به اپراتوری خدمات پستی، به منزله

یک (امر ملی) و نه بنگاهی یا حتی بخشی نگاه کند و در نتیجه از

ابتدا، اندیشه های بزرگ و اهداف بزر گتری را تعقیب کند.

بهره برداری از مشاوران برجسته بین المللی و داخلی در نخستین

گام های آغاز فعالیت، حاصل چنین تفکری است. از دل این

رویکرد، یک مدل متمایز برای فعالیت اپراتور احصا شد که

می تواند الگویی در نظام خصوصی سازی ایران باشد.

طراحی شبکه فراپست، به عنوان نماد و حلقه اصلی این مدل

کسب وکار، یک رویکرد نوین در مشارکت فعالان زیست بوم

صنعت پست و پست لجستیک کشور است که در آن، با تکیه

بر زیرساخت هایی که اپراتور تاکنون ساخته و همچنان آن را

گسترش خواهد داد، همه اعضا می توانند بازار بزرگ تری را خلق

کنند، از زیرساخت های معطل خود استفاده بهینه تری انجام

دهند، برخی از خدمات خود را به مجموعه های تخصصی تر

بسپارند و متقابلا به کمک اعضای شبکه به ارایه خدماتی بپردازند

که تاکنون قادر به ارایه آن نبودند.

علاوه بر آن، بر اساس انتظاری که همه بخش های حاکمیت از

اپراتور دارند، کمک به شفاف تر شدن و ساخت یافتگی بازاری که

تنها 20 درصد آن در اختیار فعالان رسمی بازار است، از مهمترین

اهداف اپراتور است.

در این چارچوب، پست اول و هیچ فعالیت تصدی گرایانه ای را

راهبری نمی کند و با اتکا به این رویکرد می خواهد بازیگری باشد

که زمین بازی را عوض می کند.

وقت تغییر است ...

چاپ