• Back
  • Resp | About Header

Services

 مهم‌ترین خدمات اولین اپراتور خصوصی پست

 

  ایجاد سرویس‌های جدید پستی

ایجاد سرویس‌های جدید پستی

اولین اپراتور خصوصی پست ایران، تلاش دارد با نگاهی نوآورانه به بازار کنونی پست و لجستیک ایران و ظرفیت‌های پیدا و پنهان آن، در ارایه‌ی تعریف سرویس‌های جدید پستی پیشگام باشد؛ بسیاری از تامین‌کنندگان خدمات پستی، با پیوستن به شبکه‌ی فراپست (شبکه‌ی پستی اپراتور اول)، بخشی از موتور محرکه‌ی این نوآوری‌ها در تنوع و کیفیت خدمات پستی خواهند بود.


هم‌افزایی میان فعالان صنعت پست

هم‌افزایی میان فعالان صنعت پست

یکی از مهم‌ترین رویکردهای اجرایی اپراتور اول پست خصوصی ایران، ایجاد فرایندها و زمینه‌هایی‌ست که در ان، شرکت‌های کوچک و بزرگ تامین‌کننده‌ی خدمات پست و لجستیک، از ظرفیت‌های یکدیگر و سایر موجودیت‌هایی که خدمات فنی و مالی و ... به شبکه‌ی فراپست ارایه می‌کنند، برای تکمیل زنجیره‌ی خدمات خود استفاده کنند؛ پست‌وان می‌کوشد با شکل‌دهی و مدیریت یک شبکه‌ی پستی پویا، به گسترش این هم‌افزایی‌ و تکمیل زنجیره‌ی خدمات کمک کند.


توسعه‌ی اندازه و ظرفیت بازار

توسعه‌ی اندازه و ظرفیت بازار

بازار بزرگ پست و لجستیک ایران، هم‌اکنون بازیگران پرتعداد کوچک و بزرگی دارد، که با ابزارها و تعریف سرویس‌های متنوع در آن فعالیت دارند؛ یکی از اهداف اصلی فعالیت اپراتور اول پست خصوصی ایران، توسعه‌ی اندازه و ظرفیت بازار، با استفاده از هم‌افزایی و گسترش انواع و حوزه‌ی ارایه‌ی سرویس‌های پستی‌ است؛ مطالعات و تجارب دراز‌مدت پست‌وان نشان می‌دهد که ظرفیت این بازار، چندین برابر ابعاد کنونی‌ست.


پایش هوشمندانه شبکه پستی اپراتور اول

پایش هوشمندانه شبکه پستی اپراتور اول

اولین اپراتور خصوصی پست ایران، شبکه‌ی فراپست را با نگاه توسعه‌محور و نوآورانه ایجاد کرده است؛ یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های پست‌وان، پایش هوشمندانه و روزآمد این شبکه، با هدف رصد کاستی‌ها و نقاط بحران و در نهایت، تلاش برای رفع موانع و گسترش بازار خواهد بود.