حسین رضایی فخر آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
محمد تقی فروتن
نایب رئیس هیئت مدیره
علیرضا جورقان‌پور
مدیر ارتباطات رگولاتوری و امور حقوقی
مونا رضایی
کارشناس ارتباطات رگولاتوری
فرهاد شمس آبادی
مدیر حراست و امنیت شبکه
سارا صحراکار
مدیر مالی
شبنم سیافی
رئیس دفتر
شکوفه جلیلوند
مدیر توسعه محصول