1-تعرفه قیمت پایه پاکت:

  • به مقصد تهران
شهر مبدا و مقصد یکی است. اکسپرس درون شهری (d+1)
وزن نوع کالا
385,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
400,000 تا یک کیلوگرم پاکت
430,000 تا دو کیلوگرم پاکت
تا شعاع 40 کیلومتری از مبدا تا مقصد اکسپرس بین شهری حومه (d+1)
وزن نوع کالا
400,500 تا نیم کیلوگرم پاکت
417,000 تا یک کیلوگرم پاکت
450,000 تا دو کیلوگرم پاکت
کیلومتر اکسپرس بین شهری (تاd+3)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
536,000 518,000 500,000 482,000 464,000 446,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
570,000 550,000 530,000 510,000 490,000 470,000 تا یک کیلوگرم پاکت
638,000 614,000 590,000 566,000 542,000 518,000 تا دو کیلوگرم پاکت
کیلومتر اکسپرس ویژه بین شهری (d+1)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
842,000 806,000 770,000 734,000 698,000 662,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
910,000 870,000 830,000 790,000 750,000 710,000 تا یک کیلوگرم پاکت
1,046,000 998,000 950,000 902,000 854,000 806,000 تا دو کیلوگرم پاکت
  • به مقصد کلان‌شهر‌ها
شهر مبدا و مقصد یکی است. اکسپرس درون شهری (d+1)
وزن نوع کالا
335,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
350,000 تا یک کیلوگرم پاکت
380,000 تا دو کیلوگرم پاکت
تا شعاع 40 کیلومتری

 از مبدا تا مقصد

اکسپرس بین شهری حومه (d+1)
وزن نوع کالا
338,400 تا نیم کیلوگرم پاکت
358,200 تا یک کیلوگرم پاکت
378,000 تا دو کیلوگرم پاکت
کیلومتر اکسپرس بین شهری (تاd+3)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
486,000 468,000 450,000 432,000 414,000 396,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
520,000 500,000 480,000 460,000 440,000 420,000 تا یک کیلوگرم پاکت
588,000 564,000 540,000 516,000 492,000 468,000 تا دو کیلوگرم پاکت
کیلومتر اکسپرس ویژه بین شهری (d+1)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
792,000 756,000 720,000 684,000 648,000 612,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
860,000 820,000 780,000 740,000 700,000 660,000 تا یک کیلوگرم پاکت
996,000 948,000 900,000 852,000 804,000 756,000 تا دو کیلوگرم پاکت
  • به مقصد شهر‌های بزرگ
شهر مبدا و مقصد یکی است. اکسپرس درون شهری (d+1)
وزن نوع کالا
315,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
330,000 تا یک کیلوگرم پاکت
360,000 تا دو کیلوگرم پاکت
تا شعاع 40 کیلومتری از مبدا تا مقصد اکسپرس بین شهری حومه (d+1)
وزن نوع کالا
318,400 تا نیم کیلوگرم پاکت
338,200 تا یک کیلوگرم پاکت
358,000 تا دو کیلوگرم پاکت
کیلومتر اکسپرس بین شهری (تاd+3)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
466,000 448,000 430,000 412,000 394,000 376,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
500,000 480,000 460,000 440,000 420,000 400,000 تا یک کیلوگرم پاکت
568,000 544,000 520,000 496,000 472,000 448,000 تا دو کیلوگرم پاکت
کیلومتر اکسپرس ویژه بین شهری (d+1)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
772,000 736,000 700,000 664,000 628,000 592,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
840,000 800,000 760,000 720,000 680,000 640,000 تا یک کیلوگرم پاکت
976,000 928,000 880,000 832,000 784,000 736,000 تا دو کیلوگرم پاکت
  • به مقصد شهر‌های کوچک
شهر مبدا و مقصد یکی است. اکسپرس درون شهری (d+1)
وزن نوع کالا
285,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
300,000 تا یک کیلوگرم پاکت
330,000 تا دو کیلوگرم پاکت
تا شعاع 40 کیلومتری از مبدا تا مقصد اکسپرس بین شهری حومه (d+1)
وزن نوع کالا
288,400 تا نیم کیلوگرم پاکت
308,200 تا یک کیلوگرم پاکت
328,000 تا دو کیلوگرم پاکت
کیلومتر اکسپرس بین شهری (تاd+3)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
436,000 418,000 400,000 382,000 364,000 346,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
470,000 450,000 430,000 410,000 390,000 370,000 تا یک کیلوگرم پاکت
538,000 514,000 490,000 466,000 442,000 418,000 تا دو کیلوگرم پاکت
کیلومتر اکسپرس ویژه بین شهری (d+1)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
742,000 706,000 670,000 634,000 598,000 562,000 تا نیم کیلوگرم پاکت
810,000 770,000 730,000 690,000 650,000 610,000 تا یک کیلوگرم پاکت
946,000 898,000 850,000 802,000 754,000 706,000 تا دو کیلوگرم پاکت

* قیمت ها به ریال می‌باشند.

* حداکثر وزن پاکت 2 کیلوگرم  می‌باشد.

* محتوای پاکت شامل هر گونه مدارک کاغذی می‌باشد.

2-تعرفه قیمت پایه بسته:

2-1 به مقصد تهران

کیلومتر اکسپرس درون شهری (d+1)
شهر مبدا و مقصد یکی است
وزن نوع کالا
479,000 1 کیلوگرم بسته
129,000 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
870,000 4 کیلوگرم بسته
130,000 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,267,000 7 کیلوگرم بسته
131,000 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,802,000 11 کیلوگرم بسته
132,000 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
کیلومتر اکسپرس بین شهری حومه (d+1)
تا شعاع 40 کیلومتری از مبدا تا مقصد
وزن نوع کالا
503,900 1 کیلوگرم بسته
141,900 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
984,000 4 کیلوگرم بسته
143,000 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,420,700 7 کیلوگرم بسته
144,100 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
2,009,200 11 کیلوگرم بسته
145,200 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
کیلومتر
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1
893,000 854,000 815,000 776,000 737,000 698,000
           391,000      368,000      345,000      322,000       299,000 276,000
1,769,200 1,681,600 1,594,000 1,506,400 1,418,800 1,331,200
         304,300      286,400      268,500 250,600 232,700      214,800
2,694,000 2,552,000 2,410,000 2,268,000 2,126,000 1,984,000
           306,000      288,000       270,000 252,000      234,000       216,000
3,936,700 3,721,600 3,506,500 3,291,400 3,076,300 2,861,200
          307,700      289,600      271,500     253,400     235,300       217,200
کیلومتر اکسپرس ویژه بین شهری (d+1)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
1,526,000 1,448,000 1,370,000 1,292,000 1,214,000 1,136,000 1 کیلوگرم بسته
          782,000      736,000       690,000      644,000      598,000      552,000 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
3,228,400 3,053,200 2,878,000 2,702,800 2,527,600 2,352,400 4 کیلوگرم بسته
          608,600     572,800      537,000       501,200      465,400      429,600 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
5,078,000 4,794,000 4,510,000 4,226,000 3,942,000 3,658,000 7 کیلوگرم بسته
           612,000      576,000       540,000       504,000      468,000      432,000 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
7,563,400 7,133,200 6,703,000 6,272,800 5,842,600 5,412,400 11 کیلوگرم بسته
          615,400      579,200      543,000      506,800      470,600     434,400 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم

2-3 به مقصد کلان‌شهر‌ها

کیلومتر اکسپرس درون شهری (d+1)
شهر مبدا و مقصد یکی است
وزن نوع کالا
429,000 1 کیلوگرم بسته
129,000 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
820,000 4 کیلوگرم بسته
130,000 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,217,000 7 کیلوگرم بسته
131,000 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,752,000 11 کیلوگرم بسته
132,000 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
کیلومتر اکسپرس بین شهری حومه (d+1)
تا شعاع 40 کیلومتری از مبدا تا مقصد
وزن نوع کالا
453,900 1 کیلوگرم بسته
141,900 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
914,000 4 کیلوگرم بسته
143,000 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,350,700 7 کیلوگرم بسته
144,100 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,939,200 11 کیلوگرم بسته
145,200 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
 

 

 

 

کیلومتر اکسپرس بین شهری (تا d+3)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
843,000 804,000 765,000 726,000 687,000 648,000 1 کیلوگرم بسته
391,000 368,000 345,000 322,000 299,000 276,000 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,699,200 1,611,600 1,524,000 1,436,400 1,348,800 1,261,200 4 کیلوگرم بسته
304,300 286,400 268,500 250,600 232,700 214,800 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
2,624,000 2,482,000 2,340,000 2,198,000 2,056,000 1,914,000 7 کیلوگرم بسته
306,000 288,000 270,000 252,000 234,000 216,000 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
3,866,700 3,651,600 3,436,500 3,221,400 3,006,300 2,791,200 11 کیلوگرم بسته
307,700 289,600 271,500 253,400 235,300 217,200 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
کیلومتر اکسپرس ویژه بین شهری (d+1)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
1,506,000 1,428,000 1,350,000 1,272,000 1,194,000 1,116,000 1 کیلوگرم بسته
782,000 736,000 690,000 644,000 598,000 552,000 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
3,188,400 3,013,200 2,838,000 2,662,800 2,487,600 2,312,400 4 کیلوگرم بسته
608,600 572,800 537,000 501,200 465,400 429,600 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
5,038,000 4,754,000 4,470,000 4,186,000 3,902,000 3,618,000 7 کیلوگرم بسته
612,000 576,000 540,000 504,000 468,000 432,000 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
7,523,400 7,093,200 6,663,000 6,232,800 5,802,600 5,372,400 11 کیلوگرم بسته
615,400 579,200 543,000 506,800 470,600 434,400 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم

3-4 به مقصد شهر‌های بزرگ

کیلومتر اکسپرس درون شهری (d+1)
شهر مبدا و مقصد یکی است
وزن نوع کالا
409,000 1 کیلوگرم بسته
129,000 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
800,000 4 کیلوگرم بسته
130,000 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,197,000 7 کیلوگرم بسته
131,000 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,732,000 11 کیلوگرم بسته
132,000 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
کیلومتر اکسپرس بین شهری حومه (d+1)
تا شعاع 40 کیلومتری از مبدا تا مقصد
وزن نوع کالا
433,900 1 کیلوگرم بسته
141,900 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
884,000 4 کیلوگرم بسته
143,000 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,320,700 7 کیلوگرم بسته
144,100 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,909,200 11 کیلوگرم بسته
145,200 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
کیلومتر اکسپرس بین شهری (تا d+3)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
823,000 784,000 745,000 706,000 667,000 628,000 1 کیلوگرم بسته
391,000 368,000 345,000 322,000 299,000 276,000 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,669,200 1,581,600 1,494,000 1,406,400 1,318,800 1,231,200 4 کیلوگرم بسته
304,300 286,400 268,500 250,600 232,700 214,800 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
2,594,000 2,452,000 2,310,000 2,168,000 2,026,000 1,884,000 7 کیلوگرم بسته
306,000 288,000 270,000 252,000 234,000 216,000 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
3,836,700 3,621,600 3,406,500 3,191,400 2,976,300 2,761,200 11 کیلوگرم بسته
307,700 289,600 271,500 253,400 235,300 217,200 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
کیلومتر اکسپرس ویژه بین شهری (d+1)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
1,486,000 1,408,000 1,330,000 1,252,000 1,174,000 1,096,000 1 کیلوگرم بسته
782,000 736,000 690,000 644,000 598,000 552,000 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
3,158,400 2,983,200 2,808,000 2,632,800 2,457,600 2,282,400 4 کیلوگرم بسته
608,600 572,800 537,000 501,200 465,400 429,600 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
5,008,000 4,724,000 4,440,000 4,156,000 3,872,000 3,588,000 7 کیلوگرم بسته
612,000 576,000 540,000 504,000 468,000 432,000 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
7,493,400 7,063,200 6,633,000 6,202,800 5,772,600 5,342,400 11 کیلوگرم بسته
615,400 579,200 543,000 506,800 470,600 434,400 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم

3-5 به مقصد شهر‌های کوچک

کیلومتر اکسپرس درون شهری (d+1)
شهر مبدا و مقصد یکی است
وزن نوع کالا
379,000 1 کیلوگرم بسته
129,000 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
770,000 4 کیلوگرم بسته
130,000 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,167,000 7 کیلوگرم بسته
131,000 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,702,000 11 کیلوگرم بسته
132,000 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
کیلومتر اکسپرس بین شهری حومه (d+1)
تا شعاع 40 کیلومتری از مبدا تا مقصد
وزن نوع کالا
403,900 1 کیلوگرم بسته
141,900 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
854,000 4 کیلوگرم بسته
143,000 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,290,700 7 کیلوگرم بسته
144,100 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,879,200 11 کیلوگرم بسته
145,200 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
 

 

 

کیلومتر اکسپرس بین شهری (تا d+3)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
793,000 754,000 715,000 676,000 637,000 598,000 1 کیلوگرم بسته
391,000 368,000 345,000 322,000 299,000 276,000 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
1,639,200 1,551,600 1,464,000 1,376,400 1,288,800 1,201,200 4 کیلوگرم بسته
304,300 286,400 268,500 250,600 232,700 14,800 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
2,564,000 2,422,000 2,280,000 2,138,000 1,996,000 2,143,200 7 کیلوگرم بسته
306,000 288,000 270,000 252,000 234,000 216,000 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
3,806,700 3,591,600 3,376,500 3,161,400 2,946,300 2,731,200 11 کیلوگرم بسته
307,700 289,600 271,500 253,400 235,300 217,200 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
کیلومتر اکسپرس ویژه بین شهری (d+1)
901 به بالا 900-601 600-281 280-141 140-81 80-41
زون 6 زون 5 زون 4 زون 3 زون 2 زون 1 وزن نوع کالا
1,456,000 1,378,000 1,300,000 1,222,000 1,144,000 1,066,000 1 کیلوگرم بسته
     782,000 736,000       690,000 644,000 598,000 552,000 مازاد بر 1 کیلوگرم تا سقف 3 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
3,128,400 2,953,200 2,778,000 2,602,800 2,427,600 2,252,400 4 کیلوگرم بسته
     608,600     572,800     537,000 501,200 465,400 429,600 مازاد بر 4 کیلوگرم تا سقف 6 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
4,978,000 4,694,000 4,410,000 4,126,000 3,842,000 3,558,000 7 کیلوگرم بسته
      612,000      576,000      540,000 504,000 468,000 432,000 مازاد بر 7 کیلوگرم تا سقف 10 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم
7,463,400 7,033,200 6,603,000 6,172,800 5,742,600 5,312,400 11 کیلوگرم بسته
     615,400     579,200     543,000 506,800 470,600 434,400 مازاد بر 11 کیلوگرم تا سقف 30 کیلوگرم به ازای هر یک کیلوگرم

*ضریب بسته:

ضریب بسته
ضریب بسته بزرگترین بُعد محدوده وزن جرمی نوع کالا
       
1.25 بزرگتر مساوی 60 سانتی متر بزرگتر مساوی 10 کیلوگرم بسته

 

* ضریب بسته فقط در حالت ذکر شده 1.25 و در غیر این صورت برابر 1 می‌باشد.

 * لازم به ذکر است که در صورتی ضریب بسته 1.25 لحاظ می‌گردد که همزمان دو شرط وزن و ابعاد برقرار باشند. به عبارتی اگر وزن بسته بزرگتر مساوی 10 کیلوگرم و بزرگترین بُعد آن(طول، عرض و ارتفاع) بزرگتر مساوی 60 سانتی متر باشد، ضریب بسته 1.25 لحاظ می‌گردد.

 * حداکثر سقف ابعاد 200 سانتی متر می‌باشد.

* بطور اجباری، سرویس توزیع پیوست سرویس اصلی می‌باشد و قابل جداسازی از سرویس اصلی نمی‌باشد. در واقع توزیع جز سرویس اصلی می‌باشد. جدول سرویس‌ توزیع بنا به نوع شهرها به شرح زیر است:

 

* در نهایت سرویس های تکمیلی جدول ذیل با در نظر گرفتن هزینه توزیع به قیمت پایه اضافه می‌شوند.

سرویس های تکمیلی قیمت به ریال
تهران  کلان شهرها شهرهای بزرگ شهرهای کوچک
جمع‌آوری در مبدا برای سرویس اکسپرس بین شهری(پاکت و بسته تا وزن 3 کیلوگرم) (اختیاری) 200,000 150,000 130,000 100,000
به ازای هر پاکت یا بسته اضافه (اختیاری) 80,000 60,000 50,000 40,000
جمع‌آوری در مبدا برای سرویس اکسپرس بین شهری(بسته وزن 4 تا 30 کیلوگرم) (اختیاری) 250,000 180,000 150,000 120,000
به ازای بسته اضافه (اختیاری) 80,000 60,000 50,000 40,000
جمع‌آوری در مبدا برای سرویس اکسپرس درون شهری( پاکت و بسته وزن 1 تا 30 کیلوگرم) (اختیاری) 250,000 180,000 150,000 120,000
به ازای هر پاکت یا بسته اضافه (اختیاری) 80,000 60,000 50,000 40,000
اعلام الکترونیکی به فرستنده(SMS) (اجباری) 9,800
اعلام الکترونیکی به گیرنده(SMS) (اجباری) 9,800
صدور شناسه الکترونیکی رهگیری(اجباری) 9,800
بارکد گذاری(اجباری) 4,200
پرداخت در محل(COD)  (اختیاری) 1% ارزش بسته
پسکرایه (اختیاری) 60,000
عودت 40 درصد مبلغ قرارداد
هزینه (ریال) نحوه اعلام ارزش ارزش بسته (ريال) محتوی بسته نوع بسته تعهد
4000 ثابت 2,000,000 اسناد و مدارک پاکت کف
2 در هزار اظهار فرستنده 10,000,000 اسناد و مدارک پاکت سقف

*جدول جبران خسارت:

*ثبت پاکت با ارزش زیر دو میلیون ریال (دویست هزار تومان) و بالای 10 میلیون ریال (یک میلیون تومان) غیر فعال می‌باشد.

 

هزینه (ریال) نحوه اعلام ارزش ارزش بسته تا (ريال) ارزش بسته از (ريال) نوع بسته تعهد
2 در هزار اظهار فرستنده 100,000,000 4,000,000 بسته سقف
2.5 در هزار اظهار فرستنده 200,000,000 100,000,001 بسته سقف
3 در هزار اظهار فرستنده 500,000,000 200,000,001 بسته سقف
3.5 در هزار اظهار فرستنده 1,000,000,000 500,000,001 بسته سقف
3 در هزار اظهار فرستنده(مشتری قراردادی) 3,000,000,000 1,000,000,001 بسته سقف

* ثبت بسته با ارزش زیر 4,000,000 ریال (چهارصد هزار تومان) و بالای  3,000,000,000ریال (سیصد میلیون تومان) غیرممکن می باشد.