از میان رویکردهای مختلف توسعه‌ی خدمات پستی در شبکه‌ی پست اول، رویکرد ایجاد شبکه‌ی اقتصادی هم‌افزا از فعالان خدمات پستی، ارائه‌دهندگان خدمات ارزش افزوده و تامین‌کنندگان خدمات پشتیبانی مورد نیاز ارائه‌ی خدمات پستی به‌عنوان رویکرد اصلی در مدل کسب‌وکار پست اول در نظر گرفته شده است.

در این رویکرد، پست اول، به همه فعالان پستی را به منزله اعضای یک خانواده می‌نگرد. از این رو به موازات تمام فعالیت‌های زیر ساختی و اجرایی، تعامل با همراهان و همکاران پستی خود را در اولویت قرار داده است.

پست اول با استفاده از ظرفیت‌های پروانه‌ی دریافتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرایطی را ایجاد کرده است فعالان پستی بتوانند با پذیرش تعرفه، استانداردها و الزامات رگولاتوری و پست اول، با نام تجاری خویش، خدمات مد نظر خود را ارائه نمایند.

بنابراین، تبدیل شدن به نقطه‌‌ی اتکای اصلی فعالان پستی کشور برای بهره‌برداری از مجوزها و سرویس ‌های حاکمیتی کشور به‌عنوان چشم‌انداز پست اول در نظر گرفته شده است.