در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت پست و قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران، اولین پروانه‌ی فعالیت بخش خصوصی، طی مزایده‌ای که در سال 1396 توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صادر شد. پست اول مفتخر است با دریافت پروانه‌ی رسمی فعالیت اولین اپراتورخصوصی پست کشور در اسفندماه 1396، با تامین الزامات و سرویس ‌های حاکمیتی مورد نیاز فعالان پستی برای ارائه خدمات پستی مبتنی بر مجوز دریافتی رویکردی مدرن را در توسعه‌ی خدمات پستی در کشور به اجرا گذاشته است.   اولین اپراتور خصوصی پست ایران داراي شبکه‌اي یکپارچه، قابل توسعه و کارآمد از فعالان حوزه‌ي پستی و ارتباطات متنوع میان این اعضا است که معماري دقیق این شبکه توسط اپراتور، منجر به استانداردسازي، بهبود، ارتقا کیفیت و کمیت خدمات پستی و رابطه‌ي میان اعضای شبکه می‌شود.   ایجاد سرویس‌هاي جدید پستی از مسیر هم‌افزایی میان فعالان صنعت پست، توسعه‌ي اندازه و ظرفیت بازار و رشد سرانه مرسولات، ماموریت‌هایی است که اپراتور اول به عنوان شرکتی مستقل و نوآور در این صنعت به آن می‌اندیشد تغییر یابد.

هیئت مدیره پست اول

حسین رضایی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهرداد فاخر
رئیس هیئت مدیره
محمدتقی فروتن
نایب رئیس هیئت مدیره