• FAQ
  • Resp | About Header

شبکه‌ی پستی اپراتور اول چه اجزایی دارد؟

 شبکه‌ی پستی اپراتور اول چه اجزایی دارد؟

شبکه‌ی پستی اپراتور شامل فعالان حوزه‌ی پست و ارتباطات متنوع بین آنان است که منجر به ایجاد سرویس‌های متنوع و بهینه می‌شود. اپراتور صرفاً با ارائه‌ی مستندات سطح کیفیت خدمات و نظارت بر رعایت این سطح کیفی، خدمات را استانداردسازی می‌کند و فعالان پستی شبکه، به صورت یک اتحاد استراتژیک فعالیت خواهند داشت.

مزیت‌های فعالیت در شبکه‌ی پستی اپراتور چیست؟

 مزیت‌های فعالیت در شبکه‌ی پستی اپراتور چیست؟
- افزایش درآمد به دلیل توسعه‌ی بازار و معرفی بیشتر به جامعه‌ی هدف - کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت به دلیل هم‌افزایی با اعضای شبکه - حمایت‌های قانونی و صنفی اپراتور، به ویژه در موارد خاص و بحرانی - بهره‌مندی از دانش فنی و مدیریتی جدید

تعریف فعال پستی چیست؟

 تعریف فعال پستی چیست؟

هر موجودیت حقیقی و حقوقی که بخشی از فعالیتش در قالب فعالیت پستی بوده یا در زنجیره‌ی ارزش فعالیت پستی نقشی ایفا کند، یک فعال پستی‌ است و می‌تواند عضوی از شبکه باشد. عضویت منوط به قرارداد رسمی یا فعالیت غیررسمی ولی نظام‌مند در ارتباط با حداقل یک عضو دیگر در شبکه یا خود اپراتور است.

حمایت اپراتور از استارتاپ‌ها و نخبگان حوزه‌ی پست و لجستیک چگونه اتفاق می‌افتد؟

 حمایت اپراتور از استارتاپ‌ها و نخبگان حوزه‌ی پست و لجستیک چگونه اتفاق می‌افتد؟

یکی از ماموریت‌های کلیدی اپراتور، مدیریت انتقال دانش فنی و مدیریتی‌ست؛ استارتاپ‌ها و نخبگان این حوزه، می‌توانند با مذاکره با مدیران این سازمان، ایده‌ها و نیازهای خود را برای فعالیت عملیاتی مطرح کنند و زیر چتر حمایتی اپراتور قرار گیرند.

برای اطلاع از قوانین فعالیت‌های پستی، به کدام منبع می‌توان مراجعه کرد؟

 برای اطلاع از قوانین فعالیت‌های پستی، به کدام منبع می‌توان مراجعه کرد؟

در ماده 27» قانون اساسنامه شرکت ملی پست»، حضور اپراتورهاي خصوصی پستی پیشبینی شده است و در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان « اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهاي (اپراتورهاي) پستی غیر دولتی » در مورد شرایط فعالیت آنها به تفصیل توضیح ارائه شده است."

چاپ